Niemiecko-Polska Kancelaria U.E. Ziajski Rechtsanwältin (D) & Radca Prawny (PL) Obsługa prawna w języku polskim oraz niemieckim na terenie całych Niemiec oraz Polski

Przedstawicielstwo przed niemieckimi urzędami i sądami

Informacja i obsługa w języku polskim oraz niemieckim na terenie całych Niemiec oraz Polski

Kancelaria

Polskojęzyczna kancelaria adwokacka z siedzibą w Niemczech oferuje:


 • obsługę prawną w języku polskim oraz niemieckim 

 • obsługę na terenie całych Niemiec oraz Polski

 • chęć podejmowania się spraw opóźnionych , trudnych , skomplikowanych , rozpoczętych

 • korespondencje oraz przedstawicielstwo przed niemieckimi urzędami i sądami


Prawo gospodarcze

 • Zakładanie firm w Niemczech, wszystkie formy prawne w tym:obsługa prawna i podatkowa firm w Niemczech
 • obsługa postępowań likwidacyjnych
 • firmy jednoosobowe, spółki prawa cywilnego i handlowego
 • Prawo gospodarcze w Niemczech i prawo gospodarcze w Polsce

 

Prawo spadkowe

 • prawo spadkowe w Niemczech i prawo spadkowe w Polsce
 • reprezętacja w Polsce i w Niemczech w postępowaniu o stwierdzenie praw do spadku (na podstawie testamentu i z ustawy)  i dział spadku
 • obsługa postępowań związanych z wykonaniem testamentu

 

Prawo rodzinne

 • Prawo rodzinne w Niemczech i prawo rodzinne w Polsce
 • Rozwody
 • Alimenty
 • Władza rodzicielska
 • Miejsce pobytu dziecka, w tym obsługa postępowań o zwrot dziecka na podstawie konwencji międzynarodowych
 • Prawo właściwe w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych i władzy rodzicielskiej w świetle prawa europejskiego

Prawo cywilne

Prawo cywilne w Niemczech i prawo cywilne w Polsce
 • prawo właściwe na podstawie konwencji międzynarodowych i rozporządzeń europejskich
 • dochodzenie roszczeń z umów kupna/sprzedaży i dostawy
 • obsługa roszczeń z umów o świadczenia turystyczne ( wczasy, wycieczki zagraniczne)
 • kompleksowa obsługa umów zakupu nieruchomości ( np. domy, firmy, fabryki )
 • kompleksowa obsługa umów zakupu rzeczy ruchomych ( wyposażenie fabryk, samoloty, pojazdy mechaniczne, samochody,sprzęt pływający, statki)

Prawo ubezpieczeniowe

 • Prawo ubezpieczeniowe w Niemczech i prawo ubezpieczeniowe w Polsce
 • dochodzenie roszczeń z wypadków komunikacyjnych w Niemczech i w Polsce
 • wypadek samochodowy w Niemczech
 • wypadek samochodowy za granicą
 • wypadek samochodowy w Polsce

Prawo pracy

 • Prawo pracy w Niemczech i prawo pracy w Polsce
 • zwolninie z pracy, obsługa roszczeń z tym związanych
 • prawidłowość umów o pracę (wszystkie branże np. pilęgniarki, kierowcy zawodowi, opiekunki osób starszych, pracownicy przemysłu metalowego)
 • dochodzenie roszczeń z umów o pracę
 • pracownicy odesłani
 • wypadki przy pracy w Niemczech (kompleksowa obsługa w przypadku uszkodzeń ciała i śmierci), odszkodowania cywilnoprawne)

Prawo socjalne

 • Prawo socjalne w Niemczech i prawo socjalne w Polsce
 • sprawdzanie decyzji rentowych, reprezętacja przed urzędami i sądami
 • roszczenia z wypadków przy pracy w Niemczech, reprezętacja przed związkami zawodowymi i sądami socjalnymi

Prawo dla obcokrajowców

Prawo dla obcokrajowców w Niemczech
 • obsługa postępowań w zakresie znoszenia zakazu wjazdu do Niemiec
 • obsługa postępowań w zakresie wykonania europejskich nakazów zatrzymania
 • nadanie obywatelstwa niemieckiego

Prawo karne

Prawo karne w Niemczech
 • wszystkie przestępstwa (np. kradzież,posiadanie i handel narkotykami, fałszywa waluta, fałszywe dokumenty)
 • utrata prawa jazdy w Niemczech
 • obsługa postępowań związanych z zatrzymaniem / zabraniem / odebraniem prawa jazdy

Prawo podatkowe

 • Prawo podatkowe w Niemczech i prawo podatkowe w Polsce
 • doradztwo podatkowe w Niemczech dla osób fizycznych i prawnych
 • doradztwo podatkowe w Polsce dla osób fizycznych i prawnych
 • rozliczenia podatkowe ( wypełnianie deklaracji podatkowych)

Prawo celne

 • Prawo celne w Niemczech i prawo celne w Polsce
 • Cło i akcyza

Prawo międzynarodowe

 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Prawo umów
 • sporządzanie umów w języku polskim i niemieckim

Prawo medyczne

 • dochodzenie roszczeń o świadczenia z umów medycznych (błędy medyczne)

Prawo o notariacie

 • Prawo o notariacie
 • współpraca z niemieckimi i polskimi kancelariami notarialnymi
 • sporządzanie pełnomocnictw oraz projektów aktów notarialnych w języku polskim i niemieckim

Telefon Kancelaria Ziajski